KÖPEK OKULLARI VE EĞİTİM BÜTÜNLEŞMESİ

images

Eğitim, bir canlının diğer canlılar içindeki davranışlarını, yeteneklerini, karakterini sosyal topluma uydurabilme yetisini geliştirtirdiği sürecin tümüne verilen genel adıdır. Eğitim sosyal hayatımızda yeri bulunan tüm canlılar için söz konusudur. KÖPEK OKULLARI VE EĞİTİM BÜTÜNLEŞMESİ bunlardan biridir. Dolayısıyla bugün bir çok alanda yararlandığımız köpekler için de şarttır. Eğitim zorlu bir süreç olduğundan bu süreçte köpeğin eğitimini sahibi ile birlikte üstlenecek okullar bulunmaktadır. Köpek eğitim okulları İstanbul şehrinin bir çok noktasında bulunmaktadır.  Köpek okullarının görevi, temel itaat ve duyulara seslenerek topluma ayak uydurma konularında eğitim vermektir.

KÖPEK OKULLARI VE EĞİTİM BÜTÜNLEŞMESİ

Köpek eğitim okulları istanbul şehrinde her ayrıntı düşünülerek konumlandırılmıştır.  Öğretim alanının konumu,  köpeklerin  baskı altında olmaması, rahat hareket edebilmeleri gibi konular nedeniyle  ciddi bir önem arz etmektedir. Dersin gerçekleştiği alan ile birlikte köpek  okullarında profesyonel bir hizmet gerçekleşeceğinden, evde  gerçekleşen öğretime nazaran daha kısa süreli ve daha verimli bir eğitim süreci geçecektir.

Eğitilmiş köpekler,  korunma, işlerimize yardımcı olma, verilen tüm komutlara itaat etme gibi durumlarda bize fayda sağlarken, eğitimsiz köpekler  yersiz havlama ve bulunduğu ortamdaki canlılara zarar verme gibi konularda olumsuz bir durum teşkil edebilir. Bu durum köpeğin sahibini ve yakın çevresini  rahatsız edebilir. Köpek eğitimi oldukça önem verilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Köpek eğitimi okullarında görevli olan personeller kuruluş tarafından büyük bir inceleme sonucu özel olarak seçilirler.

Bunun yanı sıra burada bulunan hekimlerin hayvanlara karşı gösterdikleri ilgi köpek sahipleri tarafından izlenebilmektedir.Özellikle büyük şehirlerde yaşayan köpekler burada halka açık yerlerde gezebilmesi için ciddi bir eğitim alması çok önem teşkil etmektedir. Zira eğitilmemiş bir köpek etrafındaki insanlara zarar verebilir, gereksiz yere havlayarak insanları korkutabilir. Bu nedenle  Köpek eğitimi okulları İstanbul halkı tarafından büyük bir ilgi görmektedir. Köpek eğitimi için en uygun yaş veteriner hekimler tarafından ilk 16 hafta olarak belirtilmektedir.

KÖPEK OKULLARI VE EĞİTİM BÜTÜNLEŞMESİ

Köpek yeni doğduğu için henüz öğrenme aşamasında olduğu için eğitimciler tarafından verilen komutları bu süre içinde daha iyi kavrayabilir. Köpek okullarında hizmet veren personeller bu süre zarfında sabırlı, sakin ve özverili bir çalışma ve plan içinde olması gerekir. Bu sabır ve özveri köpeğin bulunduğu eğitim okuluna daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır. Eğitim süresinde köpeğin başardığı her komut ödüllendirmelidir ki köpeğin motivasyonu maksimum düzeye ulaşsın ve bir sonraki komutu ödül nedeni ile daha istekli yerine getirsin. Köpek, eğitim süresi sonunda pek çok işini artık kendisi görebilir. Örneğin : Tuvalet ihtiyacını her yerde değil ona öğretilen yerlerde giderebilir, evde tek başına kalabilir. Ayrıca bu okulları başarı ile sonuçlandıran köpekler sahibine ve yakınlarına karşı daha makul tavırlar gösterecektir.

KÖPEK OKULLARI VE EĞİTİM BÜTÜNLEŞMESİ HAKKINDA HERŞEY

Eğitim süresi sonucunda köpeğe öğretilen komutlar sahibi tarafından gerçekleştirilebilmesi için 16 haftalık sürecin sonunda, köpeğin sahibinin de dahil olduğu 1 haftalık alışma aşaması gerçekleştirilir. Bu evre  köpeğe öğretilen komutlar sahibi tarafından gerçekleştirilebilmesi içindir. Köpek eğitim okulları İstanbul gibi mega kentlerde önem arzeden kuruluşlardır. Günlük hayatta  bir çok işimizde bize yardımcı olan köpeklerin  nüfusun çok yoğun olduğu bölgelerde sosyal  yaşama adapte olabilmesi ve yaşadığı çevre ile bütünleşmesi için  mutlaka belirli komutların öğretilmesi gerekir.  Bu durum köpeğin sahibi tarafından gerçekleştirilebilse de verim açısından ve daha çok komut öğrenip itaati optimum seviyeye ulaştırması açısından önemlidir.  Ayrıca yukarıda belirtilen tum hususların gerçekleştirilebilmesi için, köpeğin ırkının, öğretim kapasitesinin ve bedensel özelliklerinin çok iyi bilinip buna uygun öğretiler gerçekleştirilmesi gerekir.

Sıradaki içerik:

KÖPEK OKULLARI VE EĞİTİM BÜTÜNLEŞMESİ