Köpek Komut Eğitimi Nasıl Verilir?

kopek (118)

Eğitimli köpeklerin eğitimsiz köpeklere oranla daha farklı olduğu tartışılmaz bir konudur. Köpeklerin eğitim alması onların yeni şeyler öğrenmesine yardımcı olduğu gibi aynı zamanda sosyalleşmelerini de sağlar. Hangi ırk köpek olursa olsun mutlaka eğitim almalıdır. Köpeklere verilecek eğitimler köpekler yavruyken verildiğinde daha verimli bir şekilde köpeklere öğretilebiliyor. Köpek eğitim süreleri köpeklerin cinsine, ırkına ve davranış özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ancak her şeyin normal olduğu şartlarda kaliteli bir köpek eğitimi 2 aylık bir süre içerisinde tamamlanıyor. Köpeklere verilen eğitimler belli bir aşama ile yapılıyor. Bu aşamalardan ilki ve temeli temel itaat eğitimidir. Sonraki aşama ise ileri itaat eğitimidir. Köpekler temel itaat eğitimi almadan diğer eğitimlerde başarı gösteremiyorlar. Bu nedenle öncelikle tüm eğitimlerin temeli olan temel itaat eğitimleri köpeklerin birinci aşamada alması gereken mecburi eğitimlerdir. Birçok köpek sahibi köpek komut eğitimi nasıl verilir sorusuna cevap arıyor.

Temel İtaat Eğitiminin Özellikleri Nelerdir?

Temel itaat eğitimi tüm köpeklere verilmesi gereken ilk eğitimlerdir. Temel itaat eğitiminde temel komutlar olan otur, kalk, yürü, koş ve bekle gibi komutların tasma ya da kayış yardımı ile köpeklere öğretilmesi usulüne dayanır. Köpek eğiticisi ellerinde bulunan kayışları gevşek bırakması ya da sıkması ile köpeklere vermeleri gereken komutları verirler. Belli bir süre sonra köpekler bu komutalara ayak uydurarak kayışların durumuna göre istenileni yaparlar. Temel itaat eğitimi tüm köpek ırklarına verilen bir eğitimdir. Eğitimin süresi normal şartlar altında 1 ay kadar sürüyor. Temel itaat eğitimini başarılı bir şekilde bitiren köpekler eğitimin bir üst basamağı olan ileri itaat eğitimine başlarlar. Ancak temel itaat eğitiminde başarı gösteremeyen köpekler ise geri besleme yapılarak eksik olan noktaları tamamlayarak temel itaat eğitimini tamamlarlar.

Köpek Komut Eğitimi Nasıl Verilir

İleri İtaat Eğitiminin Özellikleri Nelerdir?

İleri itaat eğitimi temel eğitimlerini alan köpeklerin aldıkları bir üst eğitime verilen isimdir. İleri itaat eğitiminde köpekler artık eskiye göre daha bilinçli bir şekilde bu eğitime başlarlar. İleri itaat eğitimini temel itaat eğitiminden ayıran en önemli özellik temel itaat eğitiminde olduğu gibi tasma ve kayış yardımı olmadan temel komutlar olan otur, kalk, yürü, bekle ve koş gibi komutların ses ya da işaret dili ile öğretilmesidir. İleri itaat eğitiminin verilmesi gereken yerin sessiz ve sakin bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Gürültülü ve hareketli yerler köpeklerin dikkatini dağıtacağından ileri itaat eğitiminden yeterince verim alınmaz. İleri itaat eğitimi temel itaat eğitimine göre daha hassas bir eğitim çeşididir.

İleri itaat eğitimi de temel itaat eğitiminde olduğu gibi tüm köpek ırklarına verilebilen bir eğitimdir. İleri itaat eğitiminin de süresi yaklaşık 1 ay kadar sürer. Köpeklerin davranış bozuklukları ya da ırksal farklılıklardan dolayı eğitim süresi bazı durumlarda uzayabiliyor. İleri itaat eğitimini alan köpekler eğitim neticesinde değerlendirmeye alınırlar. Başarı gösteren köpekler eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayarak eğitimleri biter. Başarı gösteremeyenler ise eksik kalan yanları ile ilgili yeniden eğitime tabi tutularak eksik yanları tamamlanır ve eğitimleri sona erer.

Köpek Komut Eğitimi Nasıl Verilir

Köpeklere verilecek en zor eğitimlerin başında tuvalet eğitimi geliyor. Köpeklere tuvalet eğitimi vermek için öncelikle tuvaletlerini yapacakları yer belirlenir. Bir gazete ya da beze dışkıları sürülerek köpeklere koklatılır ve köpeklerin kokuya gelmeleri sağlanarak tuvaletlerini yapmaları gereken yere doğrul götürülürler. Tuvalet eğitimi yaklaşık olarak 1 aylık bir süreyi kapsıyor. Zor bir eğitim olmasından dolayı sabır gerektiren bir eğitim olarak dikkat çekiyor.

etiketlerETİKETLER

Sıradaki içerik:

Köpek Komut Eğitimi Nasıl Verilir?